Historie

Hoe het begon

Willem Hendrik ZwartHet Hardenbergs Christelijk Mannenkoor is sinds 1960 een begrip. Op 4 oktober 1960 werd het HCM opgericht.

In die tijd bestond al wel een mannenkoor in Hardenberg onder leiding van de heer Roosjen. Op dat koor ging het nogal gemoedelijk toe waardoor de belangstelling minder werd en er geen bestaansrecht meer was. Een aantal oud-leden hebben toen de koppen bij elkaar gestoken en hebben het mannenkoor weer nieuw leven ingeblazen.

In het begin telde het koor 27 leden en was de muzikale leiding tot en met 1969 in handen van Willem Hendrik Zwart. De heer Zwart gaf toen muziekles aan de Chr. Scholengemeenschap HAVO en Atheneum Jan van Arkel. Het koor groeide al snel naar 60 leden. In 1969 vertrok de heer Zwart echter uit Hardenberg. Dit had tot gevolg dat het koor een half jaar zonder dirigent heeft gezeten en dat ook het jeugdkoor 'verdween'.

Hardenbergs Christelijk Mannenkoor 1960

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Een foto van het koor samen met het jeugdkoor uit die periode

 

Alle Roodbergen als dirigent

 

Alle Roodbergen

Als opvolger van de heer Willem Hendrik Zwart werd in 1970 de heer Alle Roodbergen aangetrokken. Op dat moment telde het koor 40 leden. Om een mannenkoor echter goed tot zijn recht te laten komen vond hij het noodzakelijk dat het koor zou groeien naar zo'n honderd leden. Hij stimuleerde een ledenwerfcommissie en in augustus van dat jaar werd er in de Höftekerk een plaatopname gemaakt met een HCM dat uit 100 leden bestond.

Bij zijn 12,5 jarig jubileum als dirigent van ons koor waren er 128 leden en in 1974 bestond het koor uit 155 leden. Waarschijnlijk hebben de buitenlandse reizen daaraan bijgedragen. In die periode werd ook het jeugdkoor weer opgericht.

Er waren in deze periode een drietal onvergetelijke concertreizen:

 • in 1973 naar Canada en Amerika. Bij deze reis werd er in 18 dagen tijd 12 concerten gegeven, waarbij gemiddeld zo'n 1200 toehoorders aanwezig waren;
 • in 1978 een tweede concertreis naar Canada en Amerika in samenwerking met het Chr. Mannenkoor Vroomshoop;
 • in 1979 naar Oostenrijk op uitnodiging van de Musikkapelle Roppen uit Roppen Tirol Oostenrijk.

 

 

25 jarig jubileum in 1985

 

HCM Koorfoto 1985

Hoogtepunt in haar bestaan is wel het 25-jarig jubileum geweest. Dit werd gevierd met een groots jubileumconcert op 19 oktober 1985 van het HCM en het jeugdkoor. Het concert werd opgeluisterd met de beroemde zanger Henry Blackmon uit Raleigh, North Carolina en het symfonie-orkest Elad uit Hengelo. Ter afsluiting van het jubileumfeest werd er op 15 november 1985 een feestavond gehouden voor de leden.

Bezoek Mona Shores Highschool Choir in 1987

In 1987 maakte het Mona Shores Highschool Choir uit Muskegon in Amerika een Europese concertreis. Zij brachten in dat jaar voor de zesde keer een bezoek aan Hardenberg. Samen met het HCM gaven zij concerten in Hardenberg en Wilsum (Duitsland). Deze festiviteiten, die jaarlijks worden gehouden in de maanden juli en augustus, werden geopend door het optreden van het Mona Shores Highschool Choir en het optreden van de folkloristische dansgroep d'Arnbarger Klepperties.

 

Radio, Televisie en Langspeelplaten

Het koor is ook op radio te horen geweest. Er werden zo'n tien langspeelplaten uitgebracht. Hieronder een afbeelding van de hoes van een van de eerste langspeelplaten.

De televisie was in opkomst, dat gaf ook mogelijkheden voor de EO. Zo ontstond er ruimte voor koor- en samenzang uit het geestelijk repertoire. In 1980 zijn er daarvoor in de Martinihal in Groningen televisie-opnamen gemaakt waaraan naast het HCM de volgende koren hebben deelgenomen:

 • het Christelijk Mannenkoor Assen;
 • het Hoogeveens Christelijk Mannenkoor;
 • het Rijssens Mannenkoor;
 • het Christelijk Mannenkoor uit Vroomshoop;
 • als solisten traden op Joop de Vries en Marianne Langenberg.

De begeleiders waren:

 • Martin Groenewold, orgel;
 • Harry Hamer, vleugel;
 • en het Noordhollands Koperkwartet;

Het programma werd uitgezonden op dinsdag 27 mei 1980 met de titel Groot Pinksterconcert uit Groningen.

TV-opname Martinihal in Groningen

Afscheid van Alle Roodbergen

Hoewel het jaar 1987 hoogtepunten kende, was er ook een schaduwzijde. In datzelfde jaar gingen het HCM en de dirigent uit elkaar. Het ledental was teruggelopen tot 103. De leden van het koor wilden een andere koers gaan varen. Zij hielden hierover in juni 1987 een buitengewone ledenvergadering. Een grote meerderheid sprak zich hierover positief uit. Deze vergadering was voor de heer Roodbergen aanleiding om met onmiddellijke ingang zijn ontslag in te dienen.


Huidige dirigent Jan Quintus Zwart

Als opvolger van Alle Roodbergen deed in 1987 Jan Quintus Zwart op 30 jarige leeftijd zijn intrede bij het HCM. Het was voor hem wel even wennen. De onderlinge sfeer beschrijft hij bij zijn aantreden als gezellig, een typische sfeer van een mannenkoor. Dat betekent dat in de pauze de dorst niet alleen met koffie wordt gelest. Een aantal leden nam hun plaats in het koor vrij spoedig na zijn aantreden weer in, zo schrijft het Dagblad van het Oosten op 19 september 1987.

HCM blijft reislustig

De reislust van het HCM blijkt niet veranderd. Zo werden de volgende reizen gemaakt:

 • in 1989 gaat het HCM weer eens op reis. Dit maal is het reisdoel de 'Tuin van Engeland': Het Graafschap Kent. Hierbij werd ondermeer een concert gegeven in de kathedraal van Rochester, een bezoek gebracht aan London en de immense kathedraal van Canterbury;
 • in 1997 werd er een concertreis gemaakt naar Duitsland en Tsjechië;
 • in 2004 een reis naar Polen;
 • in 2005 een reis naar Canada (onder leiding van Riekus Hamberg);
 • in 2007 een concertreis naar Goes ter gelegenheid van het 20 jarig jubileum van de dirigent bij het HCM.

Memorabele optredens:
  • in 1988 concert voor de EO: "Samen zingen met Arie Pronk" in Uelsen (Duitsland);
  • in datzelfde jaar werd er ook een concert georganiseerd waarvan de opbrengst bestemd is voor de Stichting Polen '82;
  • in 1989 heeft het HCM meegewerkt aan een radio-opname voor de EO;
  • in 1990 maken de Amerikaanse Mone Shores weer een trip naar Europa. Deze trip wordt afgesloten met een bezoek aan Hardenberg;

 

 • in maart 1991 Mannenkorenconcert. Ongeveer 300 zangers hebben meegewerkt aan een gezamenlijk concert. Overdag had eerst de jaarvergadering van de Koninklijke Christelijke Zangers Bond in Hardenberg plaats gevonden. 's Avonds werd er ondermeer opgetreden door: het Almelo's Christelijk Mannenkoor, het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop, het dubbelmannenkwartet Vocalis uit Hardenberg, het Christelijk Mannenkoor Glanerbrug en niet te vergeten het Hardenbergs Christelijk Mannekoor;
 • in september 1993 was er een feestelijke zangavond bij het afscheid van Majoor Bosshardt in de Höftekerk te Hardenberg.
 • Op onderstaande foto onze jonge dirigent met majoor Bosshard en Nel Benschop.

4 oktober 1960.

Toen de mannenbroeders in dat jaar een koor oprichten dat onder de leiding van Willem Hendrik Zwart de eerste liederen aanhief, kon niemand bevroeden dat  het zelfde HCM onder leiding van zoon Jan Quintus Zwart in 2010 het vijftig jarig jubileum vierde. Begrijpelijk dat dankbaarheid hoog in het vaandel stond. Het vaandel hebben we nog steeds niet, maar zou niet misstaan omdat  een geridderde dirigent (meer dan 25 jaar onze inspirerende chef) het stokje of, in voorkomende gevallen,een gebroken potlood, hanteert.                                          


50-jarig Jubileum

4 oktober 2010.

Normaliter wordt een vijftig jarig koorbestaan gevierd met een jubileum concert. Het bestuur besliste anders: een jubileum jaar. Te beginnen met een (gratis) barbecue, want de liefde voor het mannenkoor mag best door de maag gaan. De belangstelling was groot, de stemming opperbest. Verreweg de meeste leden wisten niet wat hen allemaal te wachten stond, maar na de bbq waren ze tot alles bereid. Het bemannen van de jubileumcommissie was geen probleem.

De eerste activiteiten vonden plaats in Hasselt en in Hardenberg. Hier werden onder leiding van Jan Quintus Zwart, en met ondersteuning van een groot aantalbegeleiders, musici en solisten, en met volledige overgave van het HCM de liederen opgenomen die op de CD “ In His Love” een plek vonden. Een hele mooie CD.

In die zelfde tijd werd van alle koorleden verwacht dat ze zich voor het koor uitkleedden: Er moesten nieuwe smokings aangemeten worden. De kledingcommissie (natuurlijk uit dames samengesteld) was er in geslaagd bij een Hardenbergse firma tegen een redelijke prijs een goede smoking aan te schaffen. Om alle heren goed gekleed te laten optreden werd tot op de centimeter nauwkeurig hun maat vastgesteld. En daarbij twee overhemden: een witte en een een paarse. De kast kwam vol te hangen de kas was leeg.

Toen kwam 16 oktober 2010. De dag van de jubileum uitvoering, het hoogtepunt van de viering. Zeker voor de jubileum commissie die toch wel een paar teleurstellingen te verslikken had gekregen door afzeggingen of door onmogelijkheden. De gespannenheid was groot bij iedere deelnemer, van dirigent en voorzitter tot solisten en zangers. En een concert nog wel op vreemd terrein: De Kandelaarkerk. Ons goed bekend van andere concerten, maar toch ………. Je mist je eigen omgeving.

Het deerde ons niet: alles liep op rolletjes. Mooie liederen, goede uitvoering, veel enthousiasme in de kerkbanken. Presentatie en show van onze nieuwe smokings, presentatie nieuwe CD en aanbieding van de eerste aan ons oudste koorlid. Een echt hoogtepunt: afscheid van onze “eigen” Rikus Hamberg. 36 jaar lang onze begeleider, voorzanger en (reserve) dirigent. Zijn koorrepetities stonden bol van inspanning en grappen. Het applaus was dan ook daverend en welverdiend toen de voorzitter hem vertelde dat op voordracht van het koor het bestuur hem benoemd heeft tot erelid.

Een ontroerde Rikus bedankt ieder daarvoor.Het jubileumjaar werd afgesloten met barbecue. Dit keer niet gratis. Het hele gebeuren kostte een paar centen. De belangstelling voor de bbq was dan ook minder. Toch is de beleving zodanig dat nu elk jaar op deze wijze het koorjaar afgesloten wordt.